Info centar za savetnike za hemikalije

Novi pravilnik o bezbednosnom listu u Srbiji

Od 1. januara 2013. primenjuje se novi Pravilnik o bezbednosnom listu („Sl. glasnik RS“  br. 100/11). Ovaj pravilnik uvodi novine u pogledu strukture i sadržaja bezbednosnog lista. Snabdevači hemikalija u Srbiji moraju da izrade nove bezbednosne listove prema ovom pravilniku. Novi bezbednosni list treba da sadrži brojna tačno definisana podpoglavlja i više podataka. Detaljnije o ovoj temi  u prvom broju CHEMnews.